Breekt overgeven de vasten?

Leestijd: 2 minuten
cold, blanket, virus-8130129.jpg

VRAAG: Wat zeggen de Islamitische schriftgeleerden over de volgende kwestie: wordt de vasten ongeldig door het overgeven?

ANTWOORD:

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب بعون الملک الوھاب اللھم ھدایۃ الحق والصواب


[1] Als iemand onvrijwillig overgeeft wordt de vasten niet ongeldig, ook al is het een mondvol, dus een grote hoeveelheid.

[2a] Vrijwillig (opzettelijk, met eigen wil) braken in grote hoeveelheden, zoals een mondvol, maakt het vasten ongeldig als men zich tijdens het overgeven herinnert (weet) dat men aan het vasten is. Echter, onvrijwillig (onopzettelijk, zonder eigen wil) braken, zelfs als het een grote hoeveelheid is, heeft geen invloed op de geldigheid van het vasten.

[2b] Daarnaast zal het vasten niet ongeldig worden door vrijwillig braken van een kleine hoeveelheid, ongeacht of men zich bewust is van het vasten op dat moment.

Zoals het vermeld staat in Bahaar-e-Shariat:

Als iemand opzettelijk een mondvol overgeeft en hij herinnert zich dat hij vast, dan is de vasten zeker verbroken.

Als hij minder dan een mondvol overgeeft, dan wordt de vasten niet verbroken.

En als hij onvrijwillig overgeeft, of het nu een volle mond is of niet, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

a. dat het (braaksel) terugging in de keel (onvrijwillig),
b. of dat hij het weer inslikte (door eigen handelen),
c. of dat het niet terugging [in de keel].

Dan als hij het niet door eigen handelen weer inslikte in de keel en het geen mondvol is, dan zal het vasten niet verbroken worden. [Zelfs als het onvrijwillig terugging in de keel of hij slikte het  (door eigen handelen) zelf weer in.]

[Dus in deze gevallen verbreekt de vasten bij het overgeven:

  1. Als iemand opzettelijk, een mondvol overgeeft en zich herinnert dat hij/zij aan het vasten was (bij alle drie de mogelijkheden: a. het braaksel ging terug in de keel (onvrijwillig), b. hij slikte het weer (door eigen handelen) of c. het ging niet terug in de keel).
  2.  Als iemand onvrijwillig, een mondvol overgeeft en dit opzettelijk inslikt.]

[Bahaar-e-Shariat, vol. 1, deel 4, pg. 988].

واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Beantwoord door Mufti Qasim Zia al-Qadri

Vertaald door het team van Al Jamiah Anwaaroel Oeloom

Delen:
error: Content is protected !!