Vragen over Haid (menstruatie) en het gebed

Leestijd: 3 minuten

Vraag: Wanneer moet ik het besluit nemen of ik weer kan bidden?
Antwoord: Het bepalen of een vrouw weer mag bidden of juist niet, dat wordt besloten aan het eind van elke gebedstijd. Maar het moet voor de ongewenste tijd zijn en er moet genoeg tijd zijn (ongeveer een halfuur) om de Ghusl te doen.

Vraag: Mag ik in mijn Haid periode nafl gebeden verrichten?
Antwoord: Het is niet toegestaan voor een vrouw in Haid om de gebeden te verrichten. Al is het Fard, waadjib, Sunnat of Nafl gebeden.

Vraag: Moet ik mijn gemiste gebeden van mijn Haid periode inhalen?
Antwoord: Nee hoor. De gebeden die niet zijn verricht tijdens de Haid periode, hoeven niet ingehaald te worden.

Vraag: Wat dien ik als vrouw in de Haid periode te doen, wanneer de gebedstijd is aangebroken?
Antwoord: Het is aanbevolen dat een vrouw tijdens haar periode op gebedstijden de Wudu verricht, met de intentie om de nabijheid van Allah te verkrijgen en daarna plaatsneemt op haar Musallah of op haar gewoonlijke bidplaats. Daar verricht ze meditatie van bijvoorbeeld SubhaanAllah of Alhamdu Lillaah of Allaahu Akbar, net zolang ze eigenlijk erover zou doen om het gebed te verrichten.
Als ze dit doet (wat hierboven staat vermeld), dan zal ze beloond worden met de zegeningen die ze gehad heeft van haar ooit best verrichte gebed.

Vraag: Ik was mijn Fard gebed aan het verrichten en zag plotseling bloed op mijn kleren. Is mijn gebed verbroken en moet ik die dan inhalen?
Antwoord: Wanneer de Haid begint op het moment dat een vrouw een Fard gebed aan het verrichten was, dan is het gebed ongeldig geworden, maar ze is niet verplicht om dat gebed na haar periode in te halen

Vraag: Ik was Nafl gebeden aan het verrichten en plotseling begon mijn Haid. Moet ik die na mijn Haid periode inhalen?
Antwoord: Ja, als de Haid begint op het moment dat ze sunnah of nafl gebeden aan het verrichten was, dan dient ze dat Sunnah of nafl gebed in te halen, zodra haar periode voorbij is.

Vraag: Mijn Haid is gestopt net voor de eindtijd van een gebed. Moet ik dat gebed dan verrichten of later inhalen.
Antwoord: Als een vrouw minder dan 10 dagen een bloeding heeft gehad en de bloeding is gestopt op zo een tijd, dat als ze daarna snel Ghusl doet en na de Ghusl te hebben verricht, nog tijd over heeft om op de Musallah te staan, de intentie van het gebed te doen en de Takbier op te zeggen (de Allaahu Akbar aan het begin van het gebed), dan is ze verplicht om dat gebed te verrichten. Wanneer ze dit gebed niet verricht, dan moet ze het later inhalen. Had ze de tijd niet om snel Ghusl, Niyyat en Takbier te doen, dan wordt het vergeven en hoeft ze het later ook niet in te halen.

Voor een vrouw die 10 volledige dagen Haid heeft en haar Haid stopt op zo een tijdstip dat ze geen Ghusl kan doen, maar wel de tijd had om Niyyat en Takbier te doen, dan is dat gebed verplicht op haar en moet ze die inhalen.

Vraag: Wanneer de Haid is gestopt en ik Ghusl heb gedaan en er is zo weinig tijd over voor het gebed dat ik alleen de intentie kan nemen en Takbier kan opzeggen, moet ik dat gebed dan alsnog verrichten?
Antwoord: Indien na de Ghusl te hebben verricht een vrouw alleen de Niyyat en Takbier kan opzeggen voor het gebed, dan moet ze dat gebed verrichten. Al eindigt de tijd van dat gebed na de Takbier. Maar als dit gebeurd tijdens het Fadjr gebed en de zon komt op, dan is het gebed ongeldig geworden en moet ze die inhalen.

Vraag: Wanneer ik gedurende mijn Haid een vers van Sadjdah hoor (14 verzen in de Quraan dat als je het leest of hoort je verplicht bent om Sadjdah te doen), ben ik dan verplicht om de Sadjdah te doen?
Antwoord: Nee, het is niet toegestaan om Sadjdah Tilawat te doen, gedurende de Haid, wanneer ze een Ayat Sadjdah hoort. En ze is ook niet verplicht om het later in te halen.

Vraag: Mag een vrouw in Haid uit blijdschap en dank aan Allah Subhaanahu wa Ta’Aalaa een Sadjdah doen
Antwoord: Nee, het is ook niet toegestaan om Sadjdah Shukr te doen.

Beantwoord door: Maulana Imraan Noorani

Delen:
error: Content is protected !!