In welke maand moet Zakaat gegeven worden? Is dat in de maand Ramadan?

Leestijd: 2 minuten

VRAAG: Wat zeggen de Islamitische Schriftgeleerden over de volgende kwestie: Is het noodzakelijk om Zakāt te geven in de maand Rajab al-Murajjab of moet het gegeven worden in de maand Ramadān?

ANTWOORD:

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب بعون الملک الوھاب اللھم ھدایۃ الحق والصواب


Zakaat is niet verbonden aan de edele maand Ramadān noch aan de maand Radjab al Muradjdjab. Integendeel, het wordt noodzakelijk om Zakaat te betalen bij de voltooiing van het maanjaar. Dit betekent dat wanneer je Sāhib e Nisāb (bezitter van de Zakaatbare drempel van rijkdom) wordt en er vervolgens een maanjaar over jouw rijkdom heen gaat, de betaling van Zakaat Fard op jou wordt, ongeacht welke maand dat is. Het uitstellen van de betaling ervan is niet toegestaan en is een zonde. Bijvoorbeeld, iemand wordt Sāhib e Nisāb om 10 uur ‘s ochtends op de 5e Shawwāl al-Mukarram en hij is nog steeds Sāhib e Nisāb op dezelfde datum het jaar daarop, dan is de betaling van Zakaat Fard op hem. Daarom is het Fard op hem om zijn Zakaat op dit tijdstip te geven en degene die dit uitstelt is een zondaar. Evenzo, als iemand Sāhib e Nisāb werd in Radjab of Ramadān, dan is dat de maand die in aanmerking komt [voor het geven van Zakaat].

Er is echter geen belemmering om Zakaat te innen en te geven vóór die maand, zoals in het voorbeeld van degene op wie het Fard is om Zakaat te geven in [de maand] Shawwāl al-Mukarram, als hij het wil geven in [de maand] Ramadān, dan is dat in orde (correct). Sterker nog, degene die handelt naar een Fard in [de maand] Ramadān krijgt 70 keer de beloning. Om deze reden is het goed als iemand vóór het einde van zijn Zakaat maanjaar het in [de maand] Ramadān geeft om een grotere beloning te verdienen.

Echter, als iemands  Zakaat maanjaar eindigt in Rajab of Sha’bān en hij/zij denkt, [de maand] ‘Ramadān komt over een of twee maanden, ik zal het betalen in [de maand] Ramadān’, dan is dit ontoelaatbaar, in plaats daarvan zal het nodig zijn om het onmiddellijk te betalen bij de voltooiing van het maanjaar.

والله أعلم عزوجل ورسوله أعلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

Beantwoord door Abū Hudhayfah Muhammad Shafīq al-Attārī al-Madanī
Bevestigd door: Muftī Abū al-Hasan Fudayl Ridā al-Attārī

Vertaald door het team van Al Jamiah Anwaaroel Oeloom


Zakaat berekenen en betalen

Klik hier om eenvoudig Zakaat te berekenen

Klik hier om Zakaat te betalen

Delen:
error: Content is protected !!