Maakt het weglaten van het reciteren van Ta’awwudh en Tasmiyyah Sajdah As Sahw noodzakelijk?

Leestijd: 2 minuten

VRAAG : Zaid zegt dat als iemand Taawwudh en Tasmiyyah mist dan is het strikt noodzakelijk (Wājib) voor hem om Sajdah As Sahw te verrichten. Is dit juist of niet? Wordt Sajdah As Sahw Wājib als iemand Ta’awwudh en Tasmiyyah hardop reciteert in de Gebeden die met stille recitatie moeten worden verricht (Sirrī Salāh d.w.z. Dhuhr en ‘Asr)?

ANTWOORD: Sajdah As Sahw is niet nodig als iemand Taawwudh en Tasmiyyah mist, of deze luid reciteert in een van de rustige Salāh, ongeacht of de recitatie van de Heilige Qur’ān binnen die Salāh luid of stil wordt uitgevoerd. In feite zou je bij het alleen verrichten van Salāh geen Sajdah As Sahw hoeven te verrichten, zelfs als je de Heilige Qur’ān hardop reciteert in een Salāh waarin de recitatie in stilte wordt uitgevoerd (Sirrī d.w.z. Dhuhr en ‘Asr). Hetzelfde zou gelden als je de Heilige Qur’ān fluisterstil reciteerde in de Salāh waarin de recitatie hardop plaatsvindt (Jahrī Salāh d.w.z. Fajr, Maghrib en ‘Ishā). .

Er staat in Al Fatāwā Al Hindiyyah, Deel 1, Pagina 139,

ولا يجب بترك التعوذ والبسملة

“Sajdah As Sahw wordt niet strikt noodzakelijk door het weglaten van Ta’awwudh en Tasmiyyah.”

 Er staat in Al Fatāwā Al Hindiyyah, Deel 1, Pagina 142,

وإن جهر بالتعوذ أو بالبسملة أو بالتأمين لا سهو عليه كذا في فتاوي قاضي خان والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء لأنهما من خصائص الجماعة هكذا في التبيين

“Als hij Ta’awwudh, Basmalah of Āmīn hardop reciteert, dan is Sajdah As Sahw niet op hem nodig. Dit staat in Al Fatāwā Qādhī Khān. Sajdah As Sahw is niet nodig wanneer iemand die alleen bidt hardop reciteert of stil reciteert, omdat de regelgeving die stille of luide recitatie strikt noodzakelijk maakt specifiek betrekking heeft op Jamā’ah (Congregatiegebed). Dit staat in At Tabyīn.”

Allah (تعالى) weet het beste.

Beantwoord door Muftī Shamsulhudā (عفى عنه).

Delen:
error: Content is protected !!