Privacy- en cookieverklaring

Cookieverklaring

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren.

Welke cookies worden er gebruikt?
Om optimaal gebruik te maken van deze website maken we gebruik van de volgende type cookies:

 • Functionele cookies:
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Bijvoorbeeld taalinstellingen, of ingevulde velden in een formulier. Dit soort cookies worden op deze website automatisch geplaatst.


Sociale netwerken : “Delen…” of Facebook icoon
De sociale media knop(pen) die rechtsonderin de pagina of onderin op deze site staan, maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat u deze knoppen gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media.

Webstatistieken
Wij vinden het belangrijk om het functioneren van het website continu te beoordelen. Om dit kunnen doen maken we gebruik van een applicatie, waarmee je na het anonimisering van het ip-adress het volgende kunt uitvoeren:

 • gebruikte apparatuur en software (apparaten, browsers, besturingssysteem)
 • gebruikte links om op onze website te komen
 • gebruikte links binnen de website
 • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf

Alle anonieme gegevens worden tijdelijk bewaard voor een periode van 180 dagen. Na deze periode worden deze gegevens verwijderd.

Privacy verklaring

HAFIZ-E-MILLAT INSTITUUT, gevestigd aan Kralenbeek 73,
1104KJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kralenbeek 73
1104KJ Amsterdam
+31 6 1690 4432
https://hafizemillat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
HAFIZ-E-MILLAT INSTITUUT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Woonplaats (Het vermelden van uw woonplaats is essentieel voor een correct antwoord, omdat lokale omstandigheden van invloed kunnen zijn op het antwoord.)
 • Telefoonnummer(Optioneel, hiermee kunnen we sneller u van een antwoord voorzien.)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vragen@vragenoverislam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HAFIZ-E-MILLAT INSTITUUT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen of telefonisch contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld als je een contactformulier hebt ingevuld op onze website.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HAFIZ-E-MILLAT INSTITUUT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
HAFIZ-E-MILLAT INSTITUUT verstrekt geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen de gegevens verstrekt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HAFIZ-E-MILLAT INSTITUUT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vragen@vragenoverislam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HAFIZ-E-MILLAT INSTITUUT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vragen@vragenoverislam.nl

error: Content is protected !!