Qurbani

Qurbani 2024 voltooid

Dank allen voor uw deelname. Moge Allah (swt) uw qurbani accepteren!

Binnenkort vieren we Eid-ul-Adha, een tijd van vreugde, opoffering en saamhorigheid.

Dit jaar(2024) zal Eid-ul-Adha plaatsvinden op 16 of 17 juni, afhankelijk van de maanwaarneming. Op de dagen van Eid-ul-Adha zal er Qurbani plaatsvinden.

Scroll naar beneden voor het Qurbani formulier 

Wat is Qurbani?

Qurbani is een aanbidding d.m.v. goederen en is Wadjieb voor elke vermogend persoon. Qurbani houdt in een specifiek dier offeren en dit vervolgens op een specifieke dag uit te voeren voor de wil van Allah met de intentie om een beloning te ontvangen. (Qanoon-e-Shariat)

Op wie is Qurbani Wadjieb? 

Qurbani is Wadjieb voor elke Moslim die:

   1. Geen reiziger is.
   2. Malik-e-nisaab (eigenaar van Nisaab) is.
   3. Een vrij persoon is.

  Net zoals Qoerbani wadjieb is voor alle mannen is het ook Wadjieb voor alle vrouwen. Qoerbani is niet Wadjieb voor een reiziger, maar als hij het vrijwillig zou uitvoeren, dan kan hij dat doen en krijgt hij wel een beloning. (Doer-e-Moeghtaar)

  Met malik-e-nisab(eigenaar van nisaab) wordt bedoelt, het hebben van een hoeveelheid aan rijkdom, waarbij sadaq-e-fitr wajieb wordt. Oftwel naast de basisbehoeften, eigenaar zijn van [vermogen ter waarde van] tweehonderd Dirham (612,36 gram zilver) of twintig Dinar (87,48 gram goud) (Doer-e-Moeghtaar, Alamgiri, etc.).

  Degene die eigenaar is van [vermogen ter waarde van] tweehonderd Dirham(612,36 gram) of twintig Dinar (87,48 gram goud) of naast zijn basisbehoeftes eigenaar is van goederen die gelijk zijn aan de waarde van tweehonderd Dirham (612.36 gram zilver) dan wordt deze persoon rijk beschouwd en is Qoerbani Wadjieb voor deze persoon(Alamgiri etc.).

  (Qanoon-e-Shariat (Urdu), Deel 1, p.210 & 211, Maktaba Shamsia Djawn Poer)

  Hoe reken je de waarde van goud en zilver uit?

  De waarde van goud en zilver op peildatum 20 mei 2024 volgens www.goudprijs.nl was:

    • Goud: €71,72 per gram
    • Zilver: €0,94 per gram

   De Nisaab voor goud per 20 mei 2024 wordt als volgt berekend: 87,48 x 71,72 = 6.274,06. Dus de Nisaab voor goud komt dan uit op €6.274,06.

   De Nisaab voor zilver per 20 mei 2024 wordt als volgt berekend: 612,36 x 0,94 = 575,61. Dus de Nisaab voor zilver komt dan uit op €575,61.

   De schriftgeleerden hebben uitgelegd dat er gekeken dient te worden wat het meest ten goede komt voor de armen met betrekking tot de Nisaab. Als het bedrag van goud als drempelbedrag genomen zou worden, dan zouden heel veel mensen in deze tijd vrijgesteld zijn van het offeren van Qurbani wat de armen niet ten goede zou komen.

   Daarom hebben de schriftgeleerden bepaald dat het bedrag van zilver als drempelbedrag genomen dient te worden omdat dit de armen het meest ten goede komt. Gebaseerd hierop hanteren we dus 612,36 gram zilver als Nisaab wat op 20 mei 2024 de waarde had van €575,61.

   Met wat voor dieren kun je Qurbani uitvoeren? 

   Men moet een dier(klein of groot) een geit, schaap of lam of één zevende deel van een kameel, rund of een buffel offeren dit is Wadjieb en niet minder dan dit mag worden uitgevoerd. (Qanoon-e-Shariat)

   (Qanoon-e-Shariat (Urdu), Deel 1, p.211, Maktaba Shamsia Djawn Poer)

   Qurbani formulier 

   Tijdens deze bijzondere gelegenheid zullen we samen de liefdadigheid omarmen.

   Stichting Hafiz-e-Millat instituut biedt u een prachtige kans  om de minderbedeelden in India te helpen. Met €37,50 kunt u één zevende deel(per persoon) van een grote dier doneren aan de behoeftigen.

   U kunt uw  bijdrage leveren, door in het formulier hieronder uw gegevens in te vullen.
   Indien er zaken onduidelijk zijn zullen wij contact met u opnemen. 

   Nadat de Qurbani heeft plaatsgevonden zal u een emailbericht ontvangen.

   Qurbani formulier

   error: Content is protected !!