Sayyidoena Hazrat Sheeth علیہ السّلام

Leestijd: 7 minuten

، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ  
بِسْمِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم


Sayyidoena Hazrat Sheeth علیہ السّلام

Het belang van Islamitische Profeten binnen de Islam kan niet worden overschat. Deze nobele Profeten علیہم السلام zijn de boodschappers van Allah die naar de mensheid zijn gestuurd om de goddelijke boodschap van monotheïsme (Tawhied), moraliteit (Ikhlaaq) en rechtvaardigheid (Adl) over te brengen.

In de nobele Qoeraan worden er 25 Profeten genoemd, waaronder Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام, Sayyidoena hazrat Noeh (Noach), Sayyidoena hazrat Ibrahim (Abraham), Sayyidoena hazrat Moesa (Mozes), Sayyidoena hazrat Isaa (Jezus) علیہم السلام en onze geliefde Profeet Sayyidoena hazrat Mohammad ﷺ.

De nobele Profeten علیہم السلام dienden als voorbeelden voor gelovigen door hun zuivere karakter, standvastigheid in geloof en toewijding aan Allah de Almachtige. Ze werden gezonden om mensen te leiden, te waarschuwen voor zonden en om hen terug te brengen naar het rechte pad.

Door hun leringen en voorbeeldig gedrag hebben de nobele Profeten علیہم السلام de basis gelegd voor ethisch gedrag, sociale rechtvaardigheid en spirituele groei binnen de Islamitische gemeenschap.

Omgang met de nobele Profeten علیہم السلام

De nobele Profeten علیہم السلام dienen geëerd en gerespecteerd te worden binnen de Islamitische traditie als gezaghebbende figuren die de openbaringen van Allah de Almachtige hebben ontvangen en doorgegeven aan de mensheid. Het bestuderen van het leven en de leringen van de nobele Profeten علیہم السلام is essentieel voor ons Moslims om ons geloof te versterken, morele richtlijnen te begrijpen en zich te verbinden met de principes van de Islam.

Belang van geschiedenis

Door te luisteren naar de verhalen van de nobele Profeten علیہم السلام, kunnen wij moslims leren over doorzettingsvermogen in tijden van tegenspoed, nederigheid in tijden van succes, mededogen voor de minder bedeelden en rechtvaardigheid voor alle mensen. De nobele Profeten علیہم السلام dienen als inspiratiebronnen voor ons om het goede te doen, standvastig te blijven in ons geloof en om te streven naar een rechtvaardige en barmhartige samenleving.

Kortom, de nobele Profeten علیہم السلام vormen een essentieel onderdeel van ons geloof en van onze spirituele ontwikkeling. Hun verhalen en leringen bieden richtlijnen voor het dagelijks leven, morele kompas en inspiratie voor een dieper begrip van de relatie tussen mens en Allah de Almachtige. Het begrijpen en eren van de nobele Profeten علیہم السلام is een fundamenteel aspect van onze Islamitische leer en draagt bij aan de verrijking van het spirituele leven van ons gelovigen over de hele wereld.

De nobele Profeet Sayyidoena Sheeth (Seth, شیث علیہ السلام)

De nobele Profeet Sayyidoena Sheeth (شیث علیہ السلام) speelt een belangrijke rol in onze Islamitische traditie als een rechtvaardige Profeet die de boodschap van monotheïsme en de aanbidding van één God, Allah de Almachtige, overbracht aan zijn volk. Zijn verhaal wordt genoemd in zowel de vroegere Hemelse Geschriften als in verschillende overleveringen (gezegende Hadith’s) van de geliefde Profeet Sayyidoena hazrat Mohammad ﷺ.

In de nobele Qoeraan wordt Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام niet expliciet genoemd, maar zijn naam en zijn rol als een recht geleide Profeet worden vaak geassocieerd met de algemene vermeldingen van de rechtvaardige nakomelingen van Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام. In de gezegende Hadith staat wel dat hij een Profeet van Allah Ta’ala is. Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام wordt geprezen om zijn deugdzaamheid, gehoorzaamheid aan Allah de Almachtige en zijn rol als een gids voor zijn gemeenschap.

Haabil en Qaabil

Een schokkende gebeurtenis voordat Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام werd geboren.

Qaabil, de zoon van Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  doodde zijn broer Haabil, dus vertelde Allah de Almachtige hem de methode om het lichaam van zijn broer te begraven met behulp van een kraai, die het voorbeeld gaf, waarna hij het lichaam begroef.

Nu was hij bang voor de woede van zijn vader. Bij deze gelegenheid moedigde de duivel Qaabil aan om van huis weg te rennen, omdat hij bang was dat als Qaabil bij Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام zou blijven, hij na berouw en vergeving op het rechte pad zou terugkeren. Dus zei hij tegen Qaabil: “Nu zal je vader je niet levend achterlaten, hij zal je vermoorden, dus ren weg van hier.”

Qaabil was hier al bang voor, dus vluchtte hij naar Jemen, waar hij zich vestigde en later trouwde, van wie veel kinderen werden geboren. Qaabil kwam in opstand tegen de ware religie van zijn vader en begon eerst vuur te aanbidden. Daarna leerde Shaitan hem hoe hij een afgod van steen kon maken. Dus Qaabil en zijn nakomelingen begonnen afgoden te aanbidden en verlieten de aanbidding van slechts één God, Allah. Het was Qaabil die de basis legde van moord en plundering, afgunst, corruptie en afgoderij in de wereld.

Er is overgeleverd van Sayyidoena hazrat Abdullah bin Mas’oed رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ dat de heilige Profeet Sayyidoena hazrat Mohammad ﷺ zei: “Elke keer dat iemand wordt gedood door wreedheid, op een brute wijze, in deze wereld, wordt een zonde van hem op de nek van Qaabil, de zoon van Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام, gelegd. Omdat dit de persoon is die de wrede moord heeft ingewijd en deze onheilige methode heeft uitgevaardigd.” (Moesnad Ahmad).

Geboorte verhaal van Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام

Toen Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام het nieuws kreeg van de moord op zijn zoon, was hij erg bedroefd, omdat Haabil een zeer vrome, gehoorzame, goede en beleefde jongeman was. Vanwege zijn goede eigenschappen hoopte Sayyidoena hazrat Adam علیہ السّلام dat hij zijn helper en ondersteuner zou zijn bij het bevorderen en verspreiden van de religie, de Dien, van Allah.

Volgens sommige tradities was de gewichtigste reden voor Haabils martelaarschap ook dat Qaabil zich had gerealiseerd dat na zijn vader de kroon van de profetie op Haabils hoofd zou staan, en deze jaloezie bracht hem ertoe zijn broer te vermoorden.

Na de moord op Haabil waren Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  en Amma Sayyidah hazrat Hawwa رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا erg verdrietig en huilden urenlang bij de herinnering aan hun zoon.

Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام bad altijd tot Allah Ta’ala en zei: “O Allah! Geef mij zo’n kind, dat mijn assistent en helper zal zijn bij het verspreiden van Uw religie, Uw Dien, in de wereld en Uw boodschap zelfs na mij aan de wereld zal verspreiden, die mijn juiste opvolger en drager zal zijn van de kennis van Uw Tawhied in de wereld.”

Allah Ta’ala verleende de eer om de gebeden van Zijn geliefde Profeet te aanvaarden en informeerde hem over het goede nieuws van een rechtvaardige zoon, dus na enige tijd werd Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام geboren.

Sayyidoena hazrat Adam علیہ السّلام  en Amma Sayyidah hazrat Hawwa رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا waren erg blij met zijn geboorte. Hij was de derde zoon van Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  en was toen 130 jaar oud (en dus 5 jaar na de Shahadat van Haabil). Amma Sayyidah hazrat Hawwa رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا noemde haar zoon “Sheeth”, wat in het Arabisch “Gods geschenk” betekent, dat wil zeggen “de gave van een goed uiterlijk en een goed karakter gegeven door Allah.”

Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام leek qua schoonheid, uiterlijk, gewoonten en manieren sterk op zijn vader. Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  en Amma Sayyidah hazrat Hawwa رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا hielden heel veel van hem.

Volgens islamitische overleveringen was Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام een Profeet met een diep begrip van goddelijke kennis en wijsheid. Hij wordt beschreven als een leider die zijn volk opriep tot het aanbidden van Allah en het vermijden van zonden. Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام wordt ook geprezen om zijn geduld, standvastigheid en toewijding aan het verspreiden van gerechtigheid en moraliteit onder zijn volgelingen.

Onderwijs en training

Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  hield Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام de hele tijd bij zich. Hij wist dat dit kind uit zijn kinderen zijn opvolger zou zijn, dus besteedde hij vanaf het begin bijzondere aandacht aan zijn opleiding. Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  vertelde hazrat Sheeth over het Paradijs en liet hem het goede en het slechte herkennen. Terwijl Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام opgroeide, bleven zijn verborgen talenten en de opleiding en training van zijn ouders zichtbaar worden. Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  leerde hen de beste en unieke manieren van onderwijzen en prediken.

Hij liet hen de klokken van dag en nacht herkennen, leerde hen de aanbidding die op deze tijden moest worden verricht, en informeerde hen ook over de “stormvloed van Noeh علیہ السّلام”, die na enige tijd zou komen.

Sayyidoena hazrat Adam علیہ السّلام  en Amma Sayyidah hazrat Hawwa رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا hadden grote hoop van Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام, vooral vanwege de belangrijkste reden dat een van hun zoons werd gedood, en de ander een volgeling van Shaitan was geworden en het pad van ongeloof had gevolgd.

Na hazrat Adam  علیہ السّلام  was Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام de enige die de religie van Allah Ta’ala verspreidde en tegen het kwaad van Shaitan vocht. Toen echter de tijd van het heengaan, het zich sluieren van dit zichtbare leven, van hazrat Adam  علیہ السّلام  naderde, benoemde hij Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام tot zijn Galiefah en opvolger. Hazrat Adam  علیہ السّلام  sluierde zich van dit zichtbare leven op 960-jarige leeftijd. Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام begroef zijn vader, hazrat Adam  علیہ السّلام, volgens de methode verteld door hazrat Djibriel Ameen علیہ السّلام.

Hazrat Sheeth علیہ السّلام over de positie van het Profeetschap

Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام was een geliefde Profeet en Boodschapper van Allah. En Allah zegende hem met talloze kinderen. Vervolgens waren zijn kinderen zeer gehoorzaam en goed, die samen met hun vader druk bezig waren met het prediken van de religie.

Het is overgeleverd door Sayyidoena Aboe Zarr dat onze geliefde Profeet ﷺ zei: “Allah heeft 50 geschriften geopenbaard aan Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام”. (Ibn Hibban).

Nakomelingen van hazrat Sheeth  علیہ السّلام

In de traditie wordt gezegd dat alle mensen in de wereld, dus de zonen van hazrat Adam علیہ السّلام, de afstammelingen zijn van hazrat Sheeth, omdat Haabil op 20-jarige leeftijd door zijn broer Qaabil werd gemarteld en hij niet eens een erfgenaam achterliet. Terwijl de tweede zoon, de afstammeling van Qaabil, een volgeling van Shaitan was, ongehoorzaam aan Allah en wandelend op ongeloof, die verdronk in de zondvloed van hazrat Noeh.

Net als Moslims erkennen Joden en Christenen Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام ook als de derde zoon van Sayyidoena hazrat Adam  علیہ السّلام  en Amma Sayyidah hazrat Hawwa رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا, en als een Profeet en de opvolger van hazrat Adam  علیہ السّلام. En zij zijn er ook van overtuigd zijn, dat alle huidige menselijke wezens afstammelingen zijn van Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام.

Zijn heengaan

Volgens een overlevering werd er, toen Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام de gezegende leeftijd van 105 jaar bereikte, een jongen geboren genaamd Anoesh.  Na de geboorte van Anoesh leefde Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام 807 jaar en gedurende deze periode werden er nog meer jongens en meisjes geboren.

Volgens één overlevering woonde Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام in Makkah sharief en bleef hij genieten van de zegeningen van de Hadj en Oemrah, en dit is waar hij is heengegaan, oftewel zich sluierde van dit zichtbare leven.  Op het moment van zijn heengaan droeg hij zijn zoon Anoesh de zaken over, daarna nam Anoesh’s zoon Qainan en vervolgens zijn zoon Mehlaa-yiel de zaken over.

Tot slot

Net als andere nobele Profeten wordt Sayyidoena hazrat Sheeth علیہ السّلام gezien als een rolmodel voor gelovigen, die door zijn voorbeeld worden aangemoedigd om trouw te blijven aan hun geloof, zelfs in moeilijke tijden. Zijn leven en leringen dienen als inspiratie voor Moslims om hun geloof te versterken, goedheid te praktiseren en zich te wenden tot Allah in tijden van nood.

De verhalen over Sayyidoena hazrat Sheeth (شیث علیہ السلام) benadrukken het belang van gehoorzaamheid aan Allah, geduld, rechtvaardigheid en mededogen. Zijn nalatenschap leert gelovigen om standvastig te zijn in hun geloof en om zich in te zetten voor een rechtvaardige en deugdzame levenswijze.

Door het bestuderen en waarderen van de leringen en het voorbeeld van Sayyidoena hazrat Sheeth kunnen Moslims hun spirituele groei bevorderen en streven naar een leven die in lijn is met de wil van Allah de Almachtige. Zijn positie als een rechtvaardige Profeet en een baken van leiding blijft een bron van inspiratie en leiding voor gelovigen over de hele wereld.

واللہ تعالیٰ اعلم
و صلی اللّٰہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین

Sultaan Ahmad al-Qadri Misbahi
Den Haag, Sha’ban 1445/ maart 2024

Delen:
error: Content is protected !!