Stotteren tijdens het reciteren van de Heilige Qur’ān in Salāh.

Leestijd: < 1 minuut

Vraag: Een Islamitische zuster leert de methode van het reciteren van de Heilige Qur’ān in overeenstemming met Tajwīd. Ze is nog steeds bezig met het corrigeren van de articulatie van letters, waardoor ze in Salāh veel stottert als ze woorden correct probeert uit te spreken. Wordt Sajdah As Sahw hierdoor noodzakelijk of niet?

Antwoord: Proberen de Heilige Qur’ān te reciteren met correcte Makhārij (articulatie) is extreem noodzakelijk. Allah (تعالى ) zegt in de Heilige Qur’ān,

وَرَتّلِ القُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً

“En reciteer de Heilige Qur’ān zorgvuldig(duidelijk, rustig en aandachtig).”
 (Sūrah Al Muzzammil, 73:4)

Als iemand stottert tijdens de Salāh en daardoor stil blijft gedurende de tijd die nodig is om drie keer سبحان الله te zeggen (wat de tijd is die nodig is om een hoofd actie te verrichten) dan moet hij/zij Sajdah As Sahw verrichten. In Radd ul Muhtār staat vermeld,

التفکر الموجب للسهو مالزم منه تاخير الواجب او الرکن عن محله

“De overdenking die Sajdah As Sahw noodzakelijk maakt, is degene die de vervulling van een Wājib (Strikt noodzakelijke) handeling uitstelt of een Rukn (Hoofd actie) vertraagt van de vervulling op zijn tijd.”

Allah (تعالى ) weet het beste.
Beantwoord door Muftī Shamsulhudā (عفى عنه).

Delen:
error: Content is protected !!