Vanaf welke leeftijd bereken ik hoeveel qadaa (verzuimde) gebeden ik moet verrichten?

Leestijd: 2 minuten

VRAAG: Wat zeggen de Islamitische Schriftgeleerden over de volgende kwestie van een baaligh (volwassen) persoon die veel gemiste gebeden heeft en zich niet kan herinneren wanneer hij buloegh (de Islamitische volwassenheid) heeft bereikt. Hoe moet hij berekenen hoeveel gemiste gebeden hij heeft? Dit is een veel voorkomende vraag en ik heb velen gevraagd, maar ik heb geen bevredigend antwoord gekregen. Sommigen zeggen dat er een schatting gemaakt moet worden van wanneer het meest waarschijnlijk was dat de persoon Islamitisch volwassen werd en die datum moet gebruikt worden, anderen zeggen dat men dient te rekenen vanaf 14 jaar. Ik ben onder de indruk van uw werk en zou het op prijs stellen als u deze kwestie zou kunnen ophelderen.

ANTWOORD:

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب بعون الملک الوھاب اللھم ھدایۃ الحق والصواب


Degene wiens gebeden qadaa (verzuimd) zijn en hij/zij wenst nu deze qadaa (gemiste) gebeden te verrichten, dan als men  zich de datum herinnert waarop men baaligh of baalighah werd, dan dient men de [gemiste] gebeden vanaf die tijd te berekenen.

Als de datum van Islamitische volwassenheid niet herinnerd kan worden dat wanneer men baaligh of baalighah werd, dan geldt als voorzorgsmaatregel [uit voorzichtigheid] dat men de gemiste gebeden berekent vanaf 9 maanjaren voor een meisje en vanaf 12 maanjaren voor een jongen.

Net zoals mijn meester A’lā Hazrat Imām Ahmad Ridā Khān, moge Allāh hem genadig zijn, een vraag gesteld werd [en opgenomen is] in al-Fatāwā al-Ridawiyyah over een persoon die nooit in zijn leven gebeden heeft en nu overleden is, wat is dan de situatie voor qadaa umri (de verzuimde gebeden gedurende zijn leven) en is er iets dat gedaan kan worden om deze situatie te herstellen/ vergoeden en zo ja, wat? Dus antwoordde de Imām [met betrekking tot de berekening van gemiste gebeden]: dat als de leeftijd van buloegh niet herinnnerd kan worden, dat voor een man de berekening gemaakt moet worden vanaf 12 jaar [oftewel 12 maanjaren] en voor een vrouw vanaf 9 jaar [oftewel 9 maanjaren].

[al-Fatāwā al-Ridawiyyah, vol. 8, p.g. 154]

Uit de uitspraak van al-Fatāwā al-Ridawiyyah komt men te weten dat een meisje haar gemiste gebeden moet berekenen vanaf 9 jaar [oftewel: 9 maanjaren] en een jongen zijn gemiste gebeden moet berekenen vanaf 12 jaar [oftewel: 9 maanjaren] [indien zij zich de datum van het bereiken van Islamitische volwassenheid niet meer herinneren].

واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Beantwoord door Mufti Qasim Zia al-Qadri

Vertaald door Maulana Nazim Qadri

Opmerking (van Mawlana Ibrar Shafi): Bij het berekenen van het totaal aantal verschuldigde gebeden, kan een vrouw de dagen die ze in haar menstruatieperiode is geweest aftrekken. Ook kunnen zowel een man als een vrouw het aantal gebeden waarvan ze zeker weten dat ze gebeden hebben, aftrekken van de totale hoeveelheid gebeden die ze in hun leven moeten inhalen. (Bijvoorbeeld: Zayd heeft de afgelopen 10 jaar niet gebeden, maar weet zeker dat hij het Djumu’ah gebed nooit heeft gemist. In dit geval kan hij bij het berekenen van de totale hoeveelheid qadaa gebeden, 10 jaar aan wekelijkse Djumu’ah gebeden aftrekken van de totale Zuhr gebeden die hem verschuldigd zijn).

Lees ook:

Delen:
error: Content is protected !!