Over ons

In Naam van Allāh, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Wij prijzen Hem en sturen Zegeningen op Zijn Boodschapper Sallallahu alaihi wa sallam.

Vanaf de eerste openbaring worden we vanuit de Heilige Quran duidelijk gemaakt hoe belangrijk het verkrijgen van kennis is. Het verkrijgen van fundamentele kennis (absolute verplichting) is een dusdanig belangrijk aspect van het geloof,  dat dit verplicht is op elke gelovige, ongeacht het geslacht, etniciteit, sociale status en andere aspecten.

De afgelopen jaren hebben wij gezien dat de gemeenschap zich meer is gaan richten op digitale mediums om kennis te verkrijgen. Hierdoor is er een sterke behoefte ontstaan om snel, correcte antwoorden te verkrijgen omtrent vragen die men heeft in het dagelijkse leven.

Wij zijn dankbaar aan Allah Jalla Jalāluhu dat Hij ons ons de kracht en inspiratie heeft geschonken om het VragenOverIslam website aan u te presenteren en wij vragen aan Allah Jalla Jalāluhu om onze inzet te accepteren. Onze streven is om middels deze website u te ondersteunen om gemakkelijker kennis te verkrijgen van het Islamitisch geloof.

VragenOverIslam is opgezet als een gratis vraag- en antwoord dienst voor zaken die belangrijk zijn voor het Moslim Ummah. Ons team wordt geleid door de groot-geleerde Mufti Shams ul Huda Misbahi die al vele jaren functioneert als professor aan Al Jamiah Ashrafiyyah te Moebarakpoer en Mufti Sultaan Ahmad Misbahi.  

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Maulana Naziem Qadri Shamsi en Abu Hasan.

Ons team bestaat onder andere uit Mufti Sheraz Sadiq, Shaykh Abu Junaid, het docententeam van Al Jamiah Anwaaroel Oeloom en andere geleerden uit binnen- en buitenland.

Onze werkwijze

Alle vragen moeten worden beantwoord door alleen gekwalificeerde soennitische geleerden. Elke geleerde die ook maar enigszins afwijkt van de Aqidah van de Ahlus Sunnah wal Jama’ah is verboden om enige betrokkenheid te hebben bij VragenOverIslam.

De antwoorden op onze website moeten worden geverifieerd door een gekwalificeerde geleerde(n) voordat ze worden toegevoegd aan de website. Ze moeten beantwoord worden volgens de Hanafi School van Fiqh en de Maturidi School van Denken.

Alle antwoorden moeten zijn uitgevaardigd door een geleerde die gespecialiseerd is in het uitvaardigen van deze uitspraken.

Alle vragen die zijn beantwoord door een niet-Mufti, zullen eerst geverifieerd worden door een Mufti of een andere bevoegde Geleerde voordat ze worden toegevoegd aan de website.

Alle personen die betrokken zijn bij de website met betrekking tot het vertalen moeten aangesloten zijn bij de Aqidah van de Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

error: Content is protected !!