Vragen over Haid(menstruatie) en regels betreft Hajj en Umrah

Leestijd: 2 minuten

Vraag: Als een vrouw gedurende haar reis voor Hadj en Umrah onderweg getroffen wordt door Haid. Mag ze dan haar Ihraam aan doen en de Ghusl voor de ihraam doen?
Antwoord: Wanneer gedurende de reis voor Hadj of Umrah een vrouw haar periode krijgt, dan dient ze gewoon de Ghusl te doen en de ihraam te dragen. Let op: Ze is in Haid dus mag ze het gebed en Tawaaf etc niet doen. Dit was Hazrat Aaisha (Radiyallah anhaa) overkomen.

Vraag: Ik had mijn Ihraam kleding van Umrah aan en mijn Haid periode is begonnen. Nu beginnen mensen ook te vertrekken voor hadj wat moet ik in zo een situatie doen?
Antwoord: Als een vrouw de Ihraam kleding van Umrah aan had en haar Haid is begonnen en ze had de Umrah nog niet kunnen doen en nu is de tijd van Hadj aangebroken dan dient zij de ghusl of Wudu te doen voor de Hadj en dan kan ze haar ihram kleding weer aan doen voor Hadj. Na de Hadj dient ze de Umrah in te halen zodra ze weer rein is.

Vraag: Mag een vrouw in haar Haid periode Tawaaf doen?
Antwoord: Nee, het is niet toegestaan voor een vrouw in Haid om Tawaaf van de Ka’bah te doen omdat ze de moskee niet binnen mag treden.

Vraag: Ik was Tawaaf aan het doen en plotseling is mijn Haid begonnen, mag ik mijn Tawaaf afmaken en is de Tawaaf dan wel geaccepteerd?
Antwoord: Als een vrouw Tawaaf aan het doen was en plotseling begint de Haid, dan moet ze onmiddellijk de moskee verlaten.
Als ze al 4 of meer rondjes (shout) had gelopen en nu is de Haid begonnen, dan is de Tawaaf gedaan. Voor de overgebleven rondjes (shout) dient ze sadqah te doen. (Sadqah is 3.5 kg graan per rondje (shout).
Indien ze minder dan 4 rondjes (Shout) had gelopen, dan is de Tawaaf niet gedaan en dient ze dat nadat ze rein is weer in te halen.

Vraag: wat moet ik doen als ik de Tawaaf niet heb kunnen verrichten omdat ik in mijn haid toestand was?
Antwoord: er zijn 3 tawaaf die men dient te doen tijdens Hadj en Umrah. 1. Tawaaf Qudoem (Sunnat), 2. Tawaaf Ziyaarat (Fard), 3. Tawaaf Widaa’ (Waadjib).

  1. Als men Makkah binnen komt dan doet men de Tawaaf Qudoem. Een vouw in Haid hoeft deze tawaaf niet te verrichten.
  2. Tussen dag 10 en voor de zonsondergang van dag 12 in de maand Dhil-Hidjah is het verplicht om de Tawaaf Ziyaarat te doen. Een vrouw in haid zal deze tawaaf uitstellen tot ze rein is. Zodra ze rein is moet ze deze tawaaf alsnog verrichten. Als ze nog niet rein is en ze kan haar visum niet verlengen of ze kan haar visum wel verlengen maar er zal geen Mahram met haar achter kunnen blijven dan mag ze in haar Haid toestand deze Tawaaf ziyaarat verrichten maar ze zal wel een kameel of koe in makkah moeten offeren. Dit noem je Dam.
  3. Voordat men na hadj terug naar huis reist wordt er de Tawaaf Widaa’ gedaan. Een vrouw in Haid hoeft deze niet te verrichten en ook geen dam te betalen.

Vraag: Mag men in Haid periode de Safaa en Marwaa lopen?
Antwoord: Voor Safaa Marwaa lopen is het niet vereist om rein te zijn, maar omdat tegenwoordig de Safaa Marwaa in de moskee is, mag een vrouw in Haid geen Safaa Marwaa lopen.

Beantwoord door: Maulana Imraan Noorani

Delen:
error: Content is protected !!