Ik heb geen lange pauze op het werk, kan ik gewoon het fard gebed verrichten en het sunnah/nafl gebed achterwege laten?

Leestijd: 2 minuten
factory, chimney, industry-6991799.jpg

VRAAG: Wat zeggen de Islamitische schriftgeleerden over de volgende kwestie: Soms hebben we geen tijd om sunnah en nafl salāh te bidden terwijl we aan het werk zijn. Is het toegestaan om alleen onze fard te bidden en onze sunnah en nafl na te laten; wat is toegestaan om na te laten?

ANTWOORD:

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب بعون الملک الوھاب اللھم ھدایۃ الحق والصواب


Omdat er minder tijd is, is het toegestaan om de sunnah ghair mu’akkadah [niet benadrukt] (verwijzend naar de eerste vier rak’ah sunnah gebed van ‘Asr en ‘Ishā’), en de nafl van elke salāh te verlaten. De vier voorafgaande sunnahs van Zuhr, evenals de twee erna, de twee na Maghrib, en de twee na ‘Ishā’ behoren tot de sunnah mu’akkadah [benadrukt]. De uitspraak voor het verlaten hiervan is dat dit door één keer te doen, men verwijtbaar wordt. Als dit een gewoonte wordt dan is zo’n persoon een fāsiq [zondaar], zijn getuigenis [kan] geweigerd [worden], en zo’n persoon vedient de Hel. Sommige Imāms hebben verklaard dat zo’n persoon als misleid en zondaar zal worden beschouwd, ook al is zijn zonde minder dan het verlaten van een wājib, net zoals het vermeld staat in Bahar-e-Sharī’at en de algemene boeken van Fiqh.

Er is een Hadīth vermeld met betrekking tot de sunnahs van Zuhr, zoals Imām Ahmad, Imām Abū Dāwūd, Imām Tirmidhī, Imām Nasā’ī en Imām Ibn Mājah hebben overgeleverd op autoriteit van Umm al-Mu’minīn [de Moeder van de gelovigen] Umm Habībah, moge Allāh ﷻ tevreden met haar zijn, dat de Edele Profeet ﷺ heeft verklaard dat,

مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ”


“Wie vier rak’ahs vóór Zuhr bidt en vier erna, Allah, de Machtige en Verhevene, zal hem [zijn vlees] haraam maken voor het hellevuur.”

[Sunan Nasā’ī, pg 310, Hadīth nr 1813]

Echter, als de werkgevers slechts zo’n korte tijd geven dat men alleen in staat is om de fard te vervullen en men niet in staat is om direct een andere baan te vinden waarin genoeg tijd zou zijn om salāh volledig te bidden, dan moet men de fard bidden en de sunnah nalaten. In dit geval is het toegestaan om de sunnah mu’akkadah na te laten, aangezien er hier een geldig excuus is. Indien men de mogelijkheid heeft om elders te gaan werken, waarbij men de mogelijkheid kan beschikken om het gebed volledig te verrichten, dan dient men dat te doen.

واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Beantwoord door Mufti Qasim Zia al-Qadri

Vertaald door Maulana Naziem Qadri

Delen:
error: Content is protected !!